Mormors farfar

Gustaf Alfred Ekström

Född 1846-01-18 Död 18xx/19xx?

Min mormors farfar Gustaf Alfred Ekström var statare och stallkarl och flyttade från anställning till anställning med hustru och barn under många år, tills han till slut lämnade landsbygden och etablerade sig som droskkusk med egen rörelse i den växande industristaden Norrköping.

Han var född på torpet Mellanberg vid Boxholm i Ekeby socken i södra Östergötland. Familjen var mycket fattig och fick lämna torpet 1853 då Gustaf Alfred bara var sju år. De bodde sedan i sju år i en backstuga. När Gustaf Alfred var 14 år lämnade han hemmet och tog tjänst som dräng. Det var ju vanligt på den tiden att barnen fick ta tjänst så snart de läst fram för prästen.

Det blev början på Gustaf Alfreds långa flyttcirkus. Innan han gifte sig 1874 hann han med åtta anställningar:

 • 1861-62 hos Gustaf Adolf Persson i Övre Andersbo, Ekeby socken
 • 1862-63 hos Anders Johan Jonsson i Trimplamo, Arrebo, Ekeby socken
 • 1863-64 tillbaka hos Gustaf Adolf Persson i Övre Andersbo, Ekeby socken
 • 1864-65 hos torparen Anders Peter Svensson, Eriksbo, Övre Andersbo, Ekeby socken
 • 1865-69 hos Peter Carl Gustafsson, Eklabo, med tillägget att han bevistade beväringsmöten 1867 och 1868
 • 1869-71 hos Anders Peter Persson, Lönshult
 • 1871-73 dräng i Carlsberg i Ekeby socken
 • 1873-74 stationskarl i Lönshult, Ekeby socken

I april 1874 då Gustaf Alfred var 28 år gifte han sig med min mormors farmor Fredrika Brun. Nu började flyttandet på allvar, först till olika gårdar i Östergötland och senare till Stockholm och Västmanland.

 • 1874 till Hamra Mellangård, Västra Stenby socken i Östergötlands län
 • 1875 troligen på våren till Brunneby i Östergötland
 • 1875 på hösten till Rosendal, Vånga socken i Östergötland där min mormors far Hugo föddes
 • 1876 till Klackeborg, Järstads socken i Östergötland
 • 1879 till Ullevi nr 5 Östra Södergård i samma socken
 • 1880 till Motala
 • 1881 till Stockholm, där familjen dock bara bodde några veckor
 • 1881 i november till Thoresta gård, Låssa socken i nordvästra hörnet av Stockholms län. Där fick Gustaf Alfred anställning som kusk på herrgården. Här blev familjen kvar ovanligt länge – i hela nio år.
 • 1890 gick dock flyttlasset vidare till Säby i Västmanlands län.
 • 1891 är den sista flytten jag kan verifiera genom husförhörslängderna. Då flyttade Gustaf Alfred, hustrun och de yngre barnen till Stora Åsby, Rytterne socken i Västmanland.

Det blir totalt 18 anställningar och bostadsorter som finns verifierade i husförhörslängderna. Sedan tar längderna slut. Sverige hade förändrats från en torparnation till ett industriland. Någon gång på 1890-talet lämnade Gustaf Alfred statarlivet och bosatte sig i Norrköping. Han startade en hästdroskrörelse som blev en framgång. Jag har ännu så länge inte forskat fram hur gammal han blev och om han blev kvar i Norrköping livet ut.

Thoresta herrgård i juni 2021, numera konferenshotell. Här var Gustaf Alfred herrgårdskusk åren 1881-1890.

Kommentarer inaktiverade.