Farfars morfar

Carl Ludvig Jansson

Född 1826-07-17. Död 1872-11-01

När jag arbetade på Södermalm och gick från bussterminalen på Slussen till min arbetsplats på Medborgarplatsen gick jag ibland Repslagaregatan. Det är en parallellgata, lång och rak, till Götgatan. Om jag förstått saken rätt så heter den så just därför att man slagit rep där. Kanske, kanske var en av de män som där ägnade sig åt detta hantverk under förrförra seklet min farfars morfar Carl Ludvig Jansson.

Jag har inte lyckats forska fram så mycket om honom, men vet att han var född i Norrköping 1826. Om hans ungdom vet jag ingenting – Norrköping var på 1800-talet en av Sveriges största städer, en betydande industristad och med en rörig husförhörslängd är det som att leta efter en nål i en höstack. Mitt första spår är 1866 då han flyttade från Linde till Sala. Han står då upptagen som sejlaregesäll. Dåtidens repslagaryrke bestod av två huvudinriktningar: repslagare som slog rep och tross, och sejlare som slog klenare linor. Indelningen var efter i vilken riktning materialet slogs. Repslagare slog kabelgarnet åt höger, sejlare slog åt vänster och skulle därför helst vara vänsterhänta. Vid denna tid skedde detta arbete fortfarande huvudsakligen för hand. Den första automatiska spinnmaskinen kom 1866 men det tog tid innan den slog igenom, meddelar Wikipedia.

Jag kan tänka mig att gruvstaden Sala hade behov av rep av både grövre och klenare kaliber för arbetet i silvergruvan. Sejlargesällen fick tjänst hos sejlaren Frans Oskar Lästbom i Sala. Denne mäster Lästbom hade tidigare haft en piga i tjänst, en gruvarbetardotter vid namn Anna Norman. Allt talar för att Carl och Anna lärde känna varandra redan här i Sala.

Carl Ludvig flyttade från Sala till Södertälje hösten 1867, och därifrån till Maria Magdalena församling på Söder i Stockholm i oktober 1869. Enligt mantalslängden för 1870 bodde han på Hornstullsgatan 12, kvarteret Kanin Mindre. Hornstullsgatan var på den tiden namnet på det som idag närmast motsvarar Hornsgatans västra del, mellan Zinkensdamm och Hornstull. Blivande hustrun Anna Norman då var inneboende hos honom.

Carl och Anna gifte sig 1871 och i mars 1872 föddes deras dotter Anna Karolina. När dottern bara var ett par månader gammal flyttade familjen tillbaka till Sala Den 1 november samma år dog Carl, endast 46 år gammal.

Kommentarer inaktiverade.