Forum

I denna Twitters och facebooks tidsålder finns det ungefär hur många möjligheter som helst att uttrycka sig i text, bild och ljud. Det kan förefalla vara helt överflödigt att bidra med ytterligare en möjlighet. Men möjligheten är s a s inbyggd från början, så vi öppnar kranarna för att yttra sig.

Vid eventuella tecken på missbruk så täpps denna möjlighet omedelbart till, bäva!

4 kommentarer till Forum

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *