Evas sidor

Eva har gjort ett berömvärt arbete med att klarlägga släktleden bakåt. Exakt hur detta bäst skulle passas in i denna hemsidas struktur är inte på något vis självklart. Kanske skulle strukturen göras ännu mer hierarkisk i generationslager?

Alla som har ägnat den allra minsta tanke åt släktforskningens dilemma inser ju snabbt att ovasett om man rör sig bakåt eller framåt i tiden så ökar mängden inblandade personer exponentiellt.

Tills vidare löser vi det vi det genom att lägga en in en länk här. Filerna finns i tryggt förvar här i en mapp under www.jango.se och det kan väl bli något litet pyssel för någon att malla ihop detta någon regnig kväll?

Att flytta in Evas text på tillämpliga delar av de fyra generationer som har fått egna ”jangö-flikar” vore ganska lätt ordnat och att förse dessa med länkar utåt/bakåt, liksom att det vore enkelt att komplettera med den ”Ekströmska” sidan, men det blir väldigt mycket om vi försöker få med alla kända namn.

Kommentarer inaktiverade.